AKTUALNI PROJEKTIVLASTITE INVESTICIJE

REALIZIRANI PROJEKTI

Neki od većih projekata posljednjih godina su: Centar Zamet u Rijeci (Sportska dvorana Zamet), Nogometni kamp Rujevica, JGL, Kopališče Kolezija (Slovenija), Centralno gradsko groblje Drenova, Islamski centar Rijeka, Dječji vrtić i jaslice Katarina Frankopan na Krku, Astronomski centar u Rijeci, hotel Navis, Aula pape Ivana Pavla Drugog u sklopu pastoralnog svetišta Majke Božje Trsatske, državna cesta D 102 na otoku Krku, Kontejnerski terminal Brajdica…

2022

DETALJNIJE

Nova bolnica na Sušaku

2022

DETALJNIJE

TC KAUFLAND ŠKURINJE

2023

DETALJNIJE

TC Kukuljanovo - Galerija Bakar

2021.

DETALJNIJE

Popločenje trga Crkve sv.Eufemije

2021.

DETALJNIJE

LNG terminal na otoku Krku

2021.

DETALJNIJE

Istarski ipsilon

2020.

DETALJNIJE

Izgradnja dječjeg vrtića u Ravnoj Gori

2020.

DETALJNIJE

Rekonstrukcija Krešimirove i Adamićeve ulice u Rijeci

2020.

DETALJNIJE

TRGOVAČKI CENTAR U KRKU

2020.

DETALJNIJE

BENZINSKA POSTAJA U KRKU

2020.

DETALJNIJE

Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata

2020.

DETALJNIJE

Stambeni tornjevi Seemar

2019.

DETALJNIJE

Luka Punat

2019.

DETALJNIJE

Lučko pozadinsko skladište Škrljevo u slobodnoj zoni Luka Rijeka

2019.

DETALJNIJE

LDC Plodine Kukuljanovo

2018.

DETALJNIJE

Sanacija oštećenog kolnika u zoni čvora Bosiljevo II

2018.

DETALJNIJE

Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Hreljin Ev.br. MV 4/16

2018.

DETALJNIJE

Sanacija asfaltne kolničke konstrukcije i ulegnuća na dionici Vrbovsko – Oštrovica

2018.

DETALJNIJE

Izgradnja objekta TC INTERSPAR Rujevica, Rijeka - ključ u ruke

2018.

DETALJNIJE

LUKA KLENOVICA

2018.

DETALJNIJE

Dječji vrtić Punta Kolova u Opatiji

2017.

DETALJNIJE

KIMI COMMERCE – Proizvodno-prodajni centar u zoni Kukuljanovo

2017.

DETALJNIJE

KALTENBERG- AB montažna konstrukcija poslovne građevine za proizvodnju piva Kukuljanovo

2017.

DETALJNIJE

EUROMODUL proizvodno-poslovnog prostora na Kukuljanovu

2016.

DETALJNIJE

ŽCGO Marišćina

2016.

DETALJNIJE

Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun

2016.

DETALJNIJE

Rekonstrukcija postojeće građevine i izgradnja hotela Gospoja

2016.

DETALJNIJE

Marina Muroskva

2016.

DETALJNIJE

Marina Pomer

2015.

DETALJNIJE

ZONA 26

2015.

DETALJNIJE

Ličko Petrovo selo

2015.

DETALJNIJE

JGL

2015.

DETALJNIJE

Izgradnja I. etape nogometnog kampa Rujevica

2015.

DETALJNIJE

Izgradnja kopališča Kolezija

2015.

DETALJNIJE

Izgradnja Hotela Navis

2015.

DETALJNIJE

Obnova državne ceste D38

2014.

DETALJNIJE

Gradnja obvoznice, Ilirska Bistrica

2014.

DETALJNIJE

Garaža Zagrad B

2013.

DETALJNIJE

Izgradnja rotora na Kuku

2013.

DETALJNIJE

Izgradnja Kontejnerskog terminala Brajdica produžetak cjeline

2013.

DETALJNIJE

Izgradnja Riječke obilaznice - Državne ceste D8 Dionica Sveti Kuzam – Križišće

2013.

DETALJNIJE

Sportska Dvorana Krk

2013.

DETALJNIJE

Islamski Centar

2012.

DETALJNIJE

Trg Stjepana Radića u Crikvenici

2011.

DETALJNIJE

D102

2011.

DETALJNIJE

Bazeni Kantrida

2009.

DETALJNIJE

Dječji vrtić i jaslice ˝Katarina Frankopan˝

2009.

DETALJNIJE

Sportska Dvorana Zamet

2008.

DETALJNIJE

Hoteli Baška

2008.

DETALJNIJE

Izgradnja državne ceste D100

2007.

DETALJNIJE

Centralno gradsko groblje Drenova

2006.

DETALJNIJE

Riva lošinjskih kapetana

2006.

DETALJNIJE

OŠ Fran Krsto Frankopan

2004.

DETALJNIJE

Crkva sv. Ivana Krstitelja

2001.

DETALJNIJE

Vodosprema na Drenovi

1999.

DETALJNIJE

Vodocrpilište Zvir