O PROJEKTU
X

Stambeni tornjevi Seemar

GODINA IZGRADNJE
2020.

INVESTITOR
MARTINKOVAC GRADNJA D.O.O.