O PROJEKTU
X

Izgradnja kopališča Kolezija

GODINA IZGRADNJE
2015.

INVESTITOR
Mestna občina Ljubljana