O PROJEKTU
X

Rekonstrukcija Krešimirove i Adamićeve ulice u Rijeci

GODINA IZGRADNJE
2020.

INVESTITOR
KD VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.
HRVATSKE CESTE D.O.O.
GRAD RIJEKA