O PROJEKTU
X

TRGOVAČKI CENTAR U KRKU

GODINA IZGRADNJE
2020.

INVESTITOR
SHOP PARK KRK D.O.O.