O PROJEKTU
X

TC KAUFLAND ŠKURINJE

Trgovački centar Kaufland Škurinje k.č.br. 689/15, k.o. Rijeka,

GODINA IZGRADNJE
2022

INVESTITOR
KAUFLAND HRVATSKA K.D.