O PROJEKTU
X

Marina Muroskva

Građenje luke otvorne za javni promet lokalnog značaja

GODINA IZGRADNJE
2016.

INVESTITOR
Navicon d.o.o., Novi Vinodolski