O PROJEKTU
X

Izgradnja Hotela Navis

GODINA IZGRADNJE
2015.

INVESTITOR
Villa Kapetanović d.o.o., Opatija