REALIZIRANI PROJEKTIVLASTITE INVESTICIJE

AKTUALNI PROJEKTI


DETALJNIJE

PLODINE TORANJ PEĆINE

DETALJNIJE

Linijske građevine aglomeracije Nerezine

DETALJNIJE

Spojna cesta lučkog područja sa cestom D 403

DETALJNIJE

Izgradnja dionice DC403 od Čvor Škurinje – luka Rijeka