O PROJEKTU
X

OŠ Fran Krsto Frankopan

Izgradnja nove osnovne škole u Krku

GODINA IZGRADNJE
2006.

INVESTITOR
Grad Krk