O PROJEKTU
X

Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun

GODINA IZGRADNJE
2016.

INVESTITOR
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - FZOEU, Zagreb