O PROJEKTU
X

ŽCGO Marišćina

Projektiranje i izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO Marišćina)

GODINA IZGRADNJE
2016.

INVESTITOR
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - FZOEU, Zagreb