O PROJEKTU
X

Nova bolnica na Sušaku

GODINA IZGRADNJE
2022

INVESTITOR
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA