O PROJEKTU
X

Vodocrpilište Zvir

Crpna stanica Zvir

GODINA IZGRADNJE
1999.

INVESTITOR
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka