O PROJEKTU
X

Ličko Petrovo selo

Obnova DC D1 na dionici Ličko Petrovo Selo - Prijeboj

GODINA IZGRADNJE
2015.

INVESTITOR
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb