O PROJEKTU
X

Bazeni Kantrida

Radovi na: uklanjanju objekata, javna garaža, krajobraznog uređenja okoliša, gradnja bazena za skokove, rekonstrukcija otvorenog bazena (tribine) i plažni pojas u zoni Bazena Kantrida

GODINA IZGRADNJE
2011.

INVESTITOR
Rijeka Sport d.o.o.