O PROJEKTU
X

BENZINSKA POSTAJA U KRKU

Benzinska postaja s pratećim sadržajima na lokaciji Krk

GODINA IZGRADNJE
2020.

INVESTITOR
TRGOVINA KRK D.D.