O PROJEKTU
X

Izgradnja Riječke obilaznice - Državne ceste D8 Dionica Sveti Kuzam – Križišće

LOT 1: Sv. Kuzam - Gradina od 6+355 do 9+300 u duljini od 2,945 km
LOT 2: Gradina – Hreljin, od 9+300 do 11+600 u duljini od 2,3 km

GODINA IZGRADNJE
2013.

INVESTITOR
Hrvatske ceste d.o.o, Zagreb