O PROJEKTU
X

Izgradnja rotora na Kuku

Rekonstrukcija raskrižja Kuk državne ceste D8 s državnom cestom D66

GODINA IZGRADNJE
2013.

INVESTITOR
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb