O PROJEKTU
X

Sportska Dvorana Zamet

Izgradnja Centra Zamet sportska dvorana, trgovačko-uslužne građevine i javne površine centra

GODINA IZGRADNJE
2009.

INVESTITOR
Rijeka Sport d.o.o., Rijeka