GP KRK GRUPAPOVEZANA DRUŠTVA

PROIZVODNI POGONI

GP Krk d. d. nalazi se u poslovnoj zoni grada Krka na otoku Krku. Na lokaciji Stjepana Radića 31, Krk nalaze se pogoni te zgrada uprave. Osim pogona u Krku (mehanička radionica, betonara, savijačnica, stolarija, proizvodnja betonskih elemenata, restoran i smještaj, uprava), postoji još pogon Garica (kamenolom s drobilišnim postrojenjem, asfaltna baza, skladište eksploziva) te pogon Marišćina (asfaltna baza, drobilišno postrojenje).
Vlastita proizvodnja asfaltnih mješavina, betona i kamenih agregata do njihove ugradnje zasigurno je jedna od značajnijih prednosti ovog poduzeća. U proizvodnim pogonima tvrtke provodi se tvornička kontrola proizvodnje te su za sljedeće proizvode i pogone ovlaštena tijela izdala sljedeće navedene potvrde.
PROIZVODNJA KAMENIH AGREGATA

GP KRK - posjeduje 3 kamenoloma:

Kamenolom Garica
Kamenelom Tresni Breg
Kamenolom Fužinski Benkovac VIŠE
PROIZVODNJA ASFALTNIH MJEŠAVINA

GP KRK - posjeduje 2 asfaltne baze:

AB GARICA
AB MARIŠĆINA

Provođenje planirane proizvodnje bitumenskih mješavina za ceste, aerodromske piste i druge prometne površine. VIŠE
PROIZVODNJA BETONA

GP KRK - posjeduje 4 betonare:

Betonare Krk
Betonara Kukuljanovo
VIŠE
POGON PROIZVODNJE AB MONTAŽNIH ELEMENATA KRK

Proizvodnja montažnih elemenata u pogonu GP Krk u gradu Krku obavlja se u kontroliranim uvjetima i normama propisanim uvjetima za armiranobetonsku montažnu gradnju. Postoji mogućnost izrade klasično armiranih montažnih elemenata svih poprečnih presjeka, prednapregnutih montažnih elemenata i kulirnih fasada te ploča uzorka u betonu ili uzorka primorske gromače. VIŠE
RECIKLAŽNO DVORIŠTE MARIŠĆINA

Na lokaciji RD Marišćina obavlja se oporaba građevinskog otpadnog materijala sa ciljem očuvanja okoliša i smanjenja iskorištavanja prirodnih resursa. Na lokaciji se oporabljuje neopasni i inertni otpad (otpadni beton, asfalt i materijal od iskopa), a građevni proizvodi nastali oporabom građevnog otpada ponovno se upotrebljavaju u građevne svrhe jer udovoljavaju normama i uvjetima propisa za građevne proizvode. VIŠE
KONTROLA TVORNIČKE PROIZVODNJE – LABORATORIJI

GP KRK posjeduje 4 laboratorija:
Laboratorij Krk za betone
Laboratorij Kukuljanovo za betone
Laboratorij Garica cestograđevni laboratorij Laboratorij Marišćina cestograđevni laboratorij VIŠE
ARMIRAČNICA

Armiračnice pogon broji 17 radnika, dnevna proizvodnja je 15-20 tona obrađene armature, narudžbe se primaju tjedan dana unaprijed ovisno o količini robe. Vršimo usluge savijanja,rezanja i vezivanja armature te isporuku. VIŠE