O PROJEKTU
X

PLODINE TORANJ PEĆINE

INVESTITOR: PLODINE D.D.

Građevinski radovi na objektu i okolišu u svrhu privođenja namjeni poslovnog tornja Plodine s pripadajućom garažom