REALIZIRANI PROJEKTIVLASTITE INVESTICIJE

AKTUALNI PROJEKTI


DETALJNIJE

Popločenje trga Crkve sv.Eufemije

DETALJNIJE

Zgrada dječje bolnice i klinike za ginekologiju i porodništvo, termoenergetskog bloka

DETALJNIJE

LNG terminal na otoku Krku

DETALJNIJE

Rikard Benčić

DETALJNIJE

Istarski ipsilon