REALIZIRANI PROJEKTIVLASTITE INVESTICIJE

AKTUALNI PROJEKTI


DETALJNIJE

Trgovački centar Kaufland Škurinje k.č.br. 689/15, k.o. Rijeka,

DETALJNIJE

Spojna cesta lučkog područja sa cestom D 403

DETALJNIJE

Izgradnja dionice DC403 od Čvor Škurinje – luka Rijeka

DETALJNIJE

Rafinerija nafte Rijeka

DETALJNIJE

Zgrada dječje bolnice i klinike za ginekologiju i porodništvo, termoenergetskog bloka