AKTUALNI PROJEKTIREALIZIRANI PROJEKTI

VLASTITE INVESTICIJE

SeeMAR The NEW RESIDENCE on ADRIATIC SEA
www.seemar.eu
P: +385 51 654 458
E: info@seemar.eu

Atraktivni projekt SeeMar Residence u Kvarnerskom zaljevu na Jadranskome moru sastoji se od šest lokacija s urbanističkim uvjetima za različite vrste sadržaja. Svaka od lokacija unutar resorta SeeMAR Residence definirana je prostorno i namjenski detaljnim urbanističkim planom grada Rijeke, vlasnički je pripremljena te pripada poduzeću GP KRK d. d. ili njegovim poduzećima. Više o projektu na www.seemar.euPROJEKT PGX KRK
Projekt predviđa izgradnju poslovne građevine trgovačke namjene na atraktivnom zemljištu veličine 19.195 m2 u trgovačkoj zoni grada Krka. Za potrebe inačice retail objekta formirala bi se građevinska čestica površine 17.934 m2. Sukladno planskim predispozicijama, planirana je građevina s jednom nadzemnom etažom (prizemljem), ukupne tlocrtne projekcije 6.362,25 m2. U prizemnoj etaži organizirana je struktura poslovnih prostora pretežno trgovačke namjene s pripadajućim gospodarsko-servisnim pratećim sadržajima. Na vanjskom parkiralištu organizirano je 226 parkirnih mjesta.PROJEKT HOTEL PROGRES KRK
Projekt predviđa izgradnju hotela s 5* na atraktivnoj lokaciji u gradu Krku. Predviđeni sadržaji uključuju 35 dvokrevetnih soba, restoran i bar, wellness centar, fitness, podzemnu garažu i ostale prateće sadržaje. Čestica na kojoj je predviđena gradnja smještena je u području koje sa sjeverne strane omeđuje lukobran i krčka luka, a s jugoistočne strane plaža Ježevac.