O PROJEKTU
X

TRGOVAČKI CENTAR U KRKU

INVESTITOR: SHOP PARK KRK D.O.O.

Izgradnja Trgovačkog centra u Krku