POVEZANA DRUŠTVAPROIZVODNI POGONI

GP KRK GRUPA

GP KRK GRUPU čine GP KRK d. d., GP KRK TRGOVINA d. o. o., GP RIJEKA d. d. i KAMENOLOM FUŽINSKI BENKOVAC.