AKTUALNI PROJEKTIREALIZIRANI PROJEKTI

VLASTITI PROJEKTI

SeeMAR The NEW RESIDENCE on ADRIATIC SEA
www.seemar.eu
P: +385 51 654 458
E: info@seemar.eu

Atraktivni projekt SeeMar Residence u Kvarnerskom zaljevu na Jadranskome moru sastoji se od šest lokacija s urbanističkim uvjetima za različite vrste sadržaja. Svaka od lokacija unutar resorta SeeMAR Residence definirana je prostorno i namjenski detaljnim urbanističkim planom grada Rijeke, vlasnički je pripremljena te pripada poduzeću GP KRK d. d. ili njegovim poduzećima. Više o projektu na www.seemar.euSMOKOVIK GP KRK
ZONA 26
www.smokovik.com
E-adresa: gp-krk@gp-krk.hr
Telefon: +385 (0)51 654 400
E-adresa: branko.hriljac@gp-krk.hr
Mobitel: +385 (0)91 1368 017

GP Krk d. d. gradi niz stambenih zgrada nazvanih Smokovik. Projekt Smokovik potpisuje arhitekt Idis Turato. Naselje Smokovik smjestilo se na sjeverozapadnom ulazu u grad Krk na površini od 2,85 hektara, 500 metara od središta grada, na mirnom području kojim ne prolaze glavne gradske prometnice što zajamčeno osigurava ugodno mjesto za stanovanje. Na četrnaest parcela predviđena je gradnja triju zgrada s po jednim poslovnim prostorom i po dva stana, deset stambenih zgrada s po tri stana i jedne zgrade s osamnaest stanova. Svaki stan posjeduje i pripadajući dio okućnice i osigurana parkirna mjesta. Više o projektu na www.smokovik.comPROJEKT PGX KRK
Projekt predviđa izgradnju poslovne građevine trgovačke namjene na atraktivnom zemljištu veličine 19.195 m2 u trgovačkoj zoni grada Krka. Za potrebe inačice retail objekta formirala bi se građevinska čestica površine 17.934 m2. Sukladno planskim predispozicijama, planirana je građevina s jednom nadzemnom etažom (prizemljem), ukupne tlocrtne projekcije 6.362,25 m2. U prizemnoj etaži organizirana je struktura poslovnih prostora pretežno trgovačke namjene s pripadajućim gospodarsko-servisnim pratećim sadržajima. Na vanjskom parkiralištu organizirano je 226 parkirnih mjesta.PROJEKT HOTEL PROGRES KRK
Projekt predviđa izgradnju hotela s 5* na atraktivnoj lokaciji u gradu Krku. Predviđeni sadržaji uključuju 35 dvokrevetnih soba, restoran i bar, wellness centar, fitness, podzemnu garažu i ostale prateće sadržaje. Čestica na kojoj je predviđena gradnja smještena je u području koje sa sjeverne strane omeđuje lukobran i krčka luka, a s jugoistočne strane plaža Ježevac.