O PROJEKTU
X

Trgovački centar Kaufland Škurinje k.č.br. 689/15, k.o. Rijeka,

INVESTITOR: KAUFLAND HRVATSKA K.D.