O PROJEKTU
X

Popločenje trga Crkve sv.Eufemije

INVESTITOR: GRAD ROVINJ

Izvođenje radova popločenja Crkve sv. Eufemije u Rovinju – II faza što uključuje sve radove koje je potrebno izvršiti te svu opremu i materijal koje je potrebno dobaviti i ugraditi. Ovim projektom rješavamo parterno uređenje trga i okolnog prostora na vrhu rovinjskog poluotoka.
U građevinskom smislu uređuje se zapadni dio platoa i potporni kameni zid na južnom i zapadnom dijelu platoa.

Tek tokom izrade glavnog projekta, ukazala se potreba probnog sondiranja grobnica i to po jednu na zapadnoj i južnoj strani u odnosu na crkvu.