O PROJEKTU
X

Rekonstrukcija dijela državne ceste (Krešimirova i Adamićeva ulica) u Rijeci

Rekonstrukcija dijela državne ceste oznake DC 8, dionice 003, 004 i 104 Krešimirova i Adamićeva ulica) u Rijeci, rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda i poboljšanje postojećeg sustava odvodnje na lokaciji križanje Mlaka-i faza-Krešimirova Ev.br: MV 10/2018

INVESTITOR:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.
GRAD RIJEKA
HRVATSKE CESTE d.o.o.


Rekonstrukcija Krešimirove ulice ozbiljan je i složen projekt, otežan i zbog niza okolnosti, od loših vremenskih uvjeta i pojave podzemnih voda iz povijesnih riječkih potoka do izbijanja morske vode na nekoliko mjesta na kojima su se obavljali iskopi za novi sanitarni kolektor i vodovod. Istovremeno se moralo raditi na sustavu odvodnje i vodovoda te osigurati odvijanje cestovnog prometa ulicom. Ovo je jedan od složenijih riječkih infrastrukturnih zahvata ikada. Na početku projekta bila je pripremljena sva potrebna dokumentacija, ali prilikom prvih iskopa utvrdili smo da većina postojećih instalacija nije bila tamo gdje je ucrtana, zbog čega se moralo ići u izmjene projektne dokumentacije. Nekad nije postojao katastar vodova kao danas, a mnoge instalacije su naknadno ugrađene u proteklih 120 godina. Na tim izmjenama u startu smo izgubili dva mjeseca. Radovi započeti 02.04.2019 naišli su na problematiku koja je bila koncentrirana na više mjesta na trasi, ali obzirom na činjenicu da su se radovi odvijali pod prometom, na dva prometna traka, nije bilo moguće preskakati dionicu na kojoj se pojavio problem, tako da se jedan problem odražavao na dinamiku radova na čitavoj dionici. Nije bilo prekida radova zbog pandemije, jedina manja kašnjenja dogodila su se zbog poteškoća s uvozom cijevi koje se postavljaju u trup ceste, uz izuzetak radova na spajanju priključaka na okolne zgrade koji, međutim, neće utjecati na dinamiku izvođenja radova Hrvatskih cesta na rekonstrukciji samog kolnika, spajanju sustava odvodnje i vodova takozvanog sjevernog toka koji prolazi kroz kompleks Benčić, na instalacije u Krešimirovoj.

Razlozi produljenja roka su bili sljedeći:Rok završetka radova je 7.9.2020., radovi na kolniku završeni su tjedan dana ranije te je promet omogućen u punom profilu prometnice.