O PROJEKTU
X

Rikard Benčić

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić
INVESTITOR: GRAD RIJEKA

„Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić u Rijeci“ obuhvaća revitalizaciju bivšeg industrijskog kompleksa „Rikard Benčić“ u centru Rijeke i prenamjenu objekata u sklopu kompleksa u javnu kulturnu i obrazovnu svrhu kroz ulaganja i opremanje slijedećih sadržaja:

1. Rekonstrukcija i opremanje postojećih objekata:
• Upravne zgrade u funkciji Gradskog muzeja Rijeka, bruto površine 5.700 m²,
• T-zgrada u funkciji Gradske knjižnice Rijeka, bruto površine 5.750 m²,
• H-objekt u funkciji Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka
• Ciglene zgrade u funkciji Dječje kuće u sklopu programa Art-kina, bruto površine 2.971 m²,

2. Uređenje javnih površina (12.690 m²) u sklopu kompleksa
3. Specijalizirano osposobljavanje upravljačkog i stručnog osoblja
4. Komunikacijske i promotivne aktivnosti
5. Upravljanje projektom

Izvođač radova na uređenju javnih površina unutar tvorničkog kompleksa te infrastrukture potrebne za funkcioniranje zgrada unutar kompleksa je Zajednica ponuditelja GP KRK d.d. iz Krka, vodeći partner i FIDAL d.o.o. iz Rijeke dok stručni i obračunski nadzor nad gradnjom vrši tvrtka Rijekaprojekt d.o.o. iz Rijeke.