O PROJEKTU
X

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih Voda aglomeracije Rovinj

INVESTITOR: ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO D.O.O.

Izgradnja kanalizacijske mreže Rovinjskog Sela, spojnog kolektora Rovinj – Rovinjsko Selo, naselja Gripole, Borik, Valsavie i Bolničkog naselja te rekonstrukcije bez kopanja glavnog obalnog i glavnog kopnenog kolektora. Ugovor je dio EU projekta Rovinj, 72 % financira se bespovratnim sredstvima EU.