O PROJEKTU
X

Rekonstrukcija i dogradnja hale 3 – TDR

INVESTITOR: TDR D.O.O.

TDR d.o.o. ROVINJ – tvornica u Kanfanaru